top of page
betty-bhg_edited.jpg

Formidling og oversettelse

#KriolNorsk

Gjennom språk, kultur og identitet, formidles kommunikasjon mellom norsk og kriol (et portugisisk-basert kreolspråk fra Kapp Verde).

På Kapp Verde-øyene er det offisielle språket portugisisk, et formelt språk som brukes i skole, utdanning og det profesjonelle arbeidslivet. Men i det daglige snakkes det ulike dialekter av det uoffisielle språket kriol på de ti øyene. Hovedskillet på dialektene er mellom de nordlige (Barlavento) og de sørlige (Sotavento) øyene. Og siden portugisisk fortsatt er det offisielle skriftspråket, har kriol utviklet et fonetisk skriftspråk basert på ALUPEC-alfabetet (Alfabeto Unificado para a Escrita do Cabo Verdiano).

Frivillig tolkehjelp
Erfaringer tilsier at det kan være uheldig med portugisiske tolker når det offentlige i Norge er i møte med kriol-talende fra Kapp Verde med liten tilknytning til det formelle portugisisk språket. Samtidig er det ekstra viktig å forstå og bli forstått riktig i møte med helsevesen, politi, barnevern o.l. Ulike betydninger og uttalelser kan bidra til misforståelser og feiltolkninger. F.eks. kan brasiliansk- eller europeisk-portugisisk være annerledes og vanskelig å tyde for en som i hovedsak snakker kriol. Akkurat i slike situasjoner kan frivillig tolkehjelp bidra til å forbedre kommunikasjonen.

Språk-, tekst- og kulturbevaring
Gjennom å fortsette historiefortellinger på kriol – dele og formidle posei, og framstille nye tekster – bevares og utvikles språket og kulturarven kriol. 

TA KONTAKT

bottom of page