top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Samspill Sessions 2020

I 2020 samarbeidet Ballade og Samspill International Music Network om visning av en serie med konsertopptak i Samspill Sessions. Diasporas tok del i den digitale konsertserien, som ble spilt inn på Nordic Black Theatre i Oslo. Samspill Sessions ble til som følge av at man våren 2020 ikke fikk arrangert konserter på grunn av pandemien.

Videoene er produsert av Elisa Bates (foto) og Bernt Isak Wærstad (lyd).

bottom of page